Instytut Ogrodnictwa jest członkiem międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt "Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for innovation - TraFooN".  Konsorcjum składa się z 26 partnerów z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Serbii, Słowenii, Szwajcarii i Włoch. Ponadto z konsorcjum współpracuje 9 narodowych Platform Technologii Żywności (w tym Polska) i 22 stowarzyszenia producentów żywności. Koordynatorem konsorcjum jest Uniwersytet Hohenheim ze Stuttgartu w Niemczech.

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego. Jego celem jest utworzenie paneuropejskiej sieci współpracy pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi i producentami żywności tradycyjnej polegającej na wymianie wiedzy i informacji w zakresie technologii, jakości, marketingu, certyfikacji i regulacji prawnych. W ramach konsorcjum Instytut Ogrodnictwa ze Skierniewic jest odpowiedzialny za koordynację prac w zakresie produktów tradycyjnych z warzyw i grzybów. Więcej informacji o projekcie jest dostępne na stronie http://www.trafoon.eu


INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >