Ocena ryzyka znoszenia środków ochrony roślin

URUCHOM interaktywne narzędzie wspomagania decyzji pomocne w planowaniu zabiegów z użyciem środków ochrony roślin

 

Aplikację opracowano w ramach projektu ECPA – TOPPS-PROWADIS