Badanie sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin

Instrukcja (2013): Metodyka - Badania porównawcze okresowej oceny rozpylaczy za pomocą pomiaru natężenia wypływu cieczy z pojedynczych rozpylaczy i pomiaru rozkładu poprzecznego
Instrukcja (2015): Metodyka prowadzenia samodzielnej kontroli stanu technicznego opryskiwaczy ręcznych
Instrukcja (2015): Metodyka prowadzenia samodzielnej kontroli stanu technicznego opryskiwaczy plecakowych
Instrukcja (2016). Metodyka prowadzenia samodzielnej kontroli stanu technicznego opryskiwaczy polowych
Instrukcja (2016). Metodyka prowadzenia samodzielnej kontroli stanu technicznego opryskiwaczy sadowniczych
Broszura (2016): DOBRA PRAKTYKA. Samodzielna kontrola opryskiwaczy ręcznych i plecakowych
Broszura (2016): INSTRUKCJA. Badania sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin – opryskiwacze polowe i sadownicze ciągnikowe i samobieżne
Broszura (2017): DOBRA PRAKTYKA. Samodzielna kontrola opryskiwaczy polowych i sadowniczych
Broszura (2017): INSTRUKCJA. Badanie sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin – Zaprawiarki do nasion
Broszura (2017): DOBRA_PRAKTYKA. Samodzielna kontrola zaprawiarek do nasion
Broszura (2018): INSTRUKCJA – Badania sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin – opryskiwacze szklarniowe
Broszura (2018): DOBRA PRAKTYKA – Samodzielna kontrola opryskiwaczy szklarniowych
Broszura (2019): INSTRUKCJA – Badania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu
Broszura (2019): DOBRA PRAKTYKA – Samodzielna kontrola sprzętu do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu
Prezentacja (2013): Metodyka badania stanu technicznego opryskiwaczy montowanych na pojazdach kolejowych
Prezentacja (2013): Założenia do wymagań technicznych i metod kontroli niestandardowego sprzętu ochrony roślin
Prezentacja (2013): Porównanie metod badania rozpylaczy: natężenie wypływu a rozkład poprzeczny - metodyka i pierwsze wyniki badań
Prezentacja (2014): Porównanie metod inspekcji rozpylaczy w opryskiwaczach polowych
Prezentacja (2015): Sprzęt ochrony roślin w świetle nowych wymagań prawnych i zaleceń Dobrej Praktyki Ochrony Roślin
Prezentacja (2016): Zakres i stan prac normalizacyjnych dotyczących badań stanu technicznego sprzętu ochrony roślin
Prezentacja (2016): Inspekcja opryskiwaczy w Polsce – stan obecny i możliwe kierunki zmian

 

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >