X Ogólnopolska Naukowa Konferencja Technologów

Przetwórstwa Owoców i Warzyw

„Owoce, warzywa, grzyby - innowacje w surowcach i przetwórstwie”

Nieborów, 25-26 maja 2017r.

 

Organizator:

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Warszawski

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Łódzki

 

Komunikat: pobierz         II Komunikat: pobierz         Formularz zgłoszeniowy: pobierz         Formularz streszczenia: pobierz         Zaproszenie dla firm: pobierz