Projekty Badawcze – COST Action

1. COST CA 15223

Modifying plants to produce interfering RNA (Modyfikowanie roślin w celu wytworzenia interferującego RNA)
Reprezentant Polski w Management Committee: prof. dr hab. L. Michalczuk
Okres realizacji: 2016-2021

 

2. COST CA 16107

EuroXanth: Integrating science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe (EuroXanth: Integracja nauki nad bakteriami z rodzaju Xanthomonadaceae w celu integrowanego działania w walce z chorobami w Europie)
Reprezentant Polski w Management Committee: dr M. Kałużna
Okres realizacji: 2017-2021

 

3. COST CA 18111

Genome editing in plants − a technology with transformative potential PlantED
Reprezentant Polski w Management Committee: dr S. Keller-Przybylkowicz
Okres realizacji: 2019−2021

 

4. COST CA18210

Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality” (Roxy-COST)
Reprezentant Polski w Management Committee: dr K.P. Rutkowski
Okres realizacji: 2020−2023

 

5. COST CA19145

European Network for assuring food integrity using non-destructive spectral sensors
Reprezentant Polski w Management Committee: dr K.P. Rutkowski
Okres realizacji: 2020−2024

 


Zrealizowane


Specjalne Projekty Badawcze – COST Action

Udział Instytutu Ogrodnictwa w programie COST Action

 1. FA1103 
  Endophytes in Biotechnology and Agriculture
  Reprezentant Polski w Management Committee: prof. dr hab. Teresa Orlikowska
  Okres realizacji: 2011-2015

 2. FA1104 
  Sustainable production of high-quality cherries for the European market
  Reprezentant Polski w Management Committee: dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO
  Okres realizacji: 2012-2016

 3. FA1105 
  Towards a sustainable and productive EU organic greenhouse horticulture
  Reprezentant Polski w Management Committee: dr Agnieszka Stępowska
  Okres realizacji: 2011-2015

 4. FA1106 
  An integrated systems approach to determine the developmental mechanisms controlling fleshy fruit quality in tomato and grapevine
  Reprezentant Polski w Management Committee: prof. dr hab. Franciszek Adamicki
  Okres realizacji: 2012-2016

 5. ES1106 
  Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change (EURO-AGRIWAT)
  Reprezentant Polski w Management Committee: prof. dr hab. Waldemar Treder
  Okres realizacji: 2012-2016

 6. TD1106 
  Urban Agriculture Europe (UAE)
  Reprezentant Polski w Management Committee: dr hab. Bożena Matysiak, prof. IO, dr Dariusz Sochacki
  Okres realizacji: 2012-2016

 7. TD1107 
  Biochar as option for sustainable resource management
  Reprezentant Polski w Management Committee: dr hab. Lidia Sas Paszt, prof. IO
  Okres realizacji: 2012-2016

COST FA0807: Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in Different Crop Systems
Reprezentant Polski w Management Committee: prof. dr hab. Marianna Kamińska, dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO
Okres realizacji: 2009-2013

COST FA0906 : UV-B radiation: A specific regulator of plant growth and food quality in a changing climate (UV4growth)
Reprezentant Polski w Management Committee: prof. dr hab. Mieczysław Grzesik
Okres realizacji: 2010-2014

COST FA1003: East-West Collaboration for Grapevine Diversity Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding
Reprezentant Polski w Management Committee: dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO
Okres realizacji: 2010-2014

COST 864: Połączenie tradycyjnych i zaawansowanych strategii w ochronie roślin sadowniczych

 1. Badania nad uzyskaniem nowych, cennych genotypów jabłoni o kompleksowej odporności (mało podatnych i odpornych) na gospodarczo ważne choroby (parch jabłoni, mączniak jabłoni, zaraza ogniowa) o wysokiej jakości i zróżnicowanej porze dojrzewania (2008-2011)
  Nr decyzji: 89/N-COST/2008/0
  Kierownik: prof. dr hab. Edward Żurawicz

COST 873: Choroby bakteryjne na pestkowych drzewach owocowych i orzechach

Fenotypowa i genotypowa charakterystyka bakteryjnych patogenów owocowych drzew pestkowych, leszczyny i orzecha włoskiego (2008-2011)
Nr decyzji: 118/N-COST/2008/0
Kierownik: dr hab. Joanna Puławska, prof. IO

COST FA0807: Integrated management of phytoplasma epidemics in different crops systems

 1. Badania nad występowaniem i charakterystyką molekularną fitoplazm porażających jabłoń oraz rolą miodówek w przenoszeniu fitoplazmy proliferencji jabłoni w Polsce (2010-2012)
  Nr decyzji: 600/N-COST/09/2010/0
  Kierownik: dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO

COST FP0801: Problemy związane z występowaniem Phytophthora: wzrastające zagrożenia dla zadrzewień i ekosystemów leśnych w Europie

 1. Poznanie zagrożenia szkółek ozdobnych i leśnych przez gatunki Phytophthora oraz ocena ich chorobotwórczości, zmienności genotypowej i zakresu gospodarzy (2009-2011)
  Nr decyzji: 475/N-COST/2009/0
  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Orlikowski

COST FA0807: Integrated management of phytoplasma epidemics in different crops systems

 1. Badania nad oceną zagrożenia epidemiologicznego ze strony fitoplazm występujących w roślinach iglastych (2009-2012)
  Nr decyzji: 517/N-COST/2009/0
  Kierownik: prof. dr hab. Marianna Kamińska

COST FA0803: Zapobieganie masowym stratom rodzin pszczelich

 1. Ocena żywotności pszczół wybranych ras i linii hodowlanych w Polsce i Europie (2009-2012)
  Nr decyzji: 483/N-COST/2009/0
  Kierownik: dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO

 2. Określenie roli czynników środowiskowych, genetycznych i chorobotwórczych w występowaniu masowej śmiertelności rodzin pszczelich (2009-2012)
  Nr decyzji: 527/N-COST/2009/0
  Kierownik: dr Krystyna Pohorecka

Cost Action - Sprawozdania

 

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >