Projekty-Innowacyjna Gospodarka

 

 

Projekty Zrealizowane

 

 

Ochrona prawna odmian roślin sadowniczych hodowli Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
01.10.2012-30.09.2015

 

 
 

Opracowanie innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych „HortiEnergia”.
2010-2015

 
 
         Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych. 
         2009-2015
 
 

Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych „EkoTechProdukt.
2009-2015

  

Opracowanie innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w gospodarce. 
2010-2013

 
 

Nowa technologia wyprowadzania materiałów wyjściowych hodowli mieszańców F1 marchwi. 
2009-2013

 
 

Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery „PROZA”. 
2007-2013

 

 

 

Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. 
2009-2011

 
 
           Nowoczesne technologie dla sektora rolno-spożywczego przy ograniczeniu emisji gazów
           cieplarnianych.  
           2010-2012