Tytuł projektu: „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich” Akronim ECOFRUIT
Tytuł projektu w języku angielskim:
„New biotechnological solutions for diagnostics, control and monitoring of key fungal pathogens in organic cultivation of soft fruits”
Nazwa programu: BIOSTRATEG3
Wykonawca: Instytut Agrofizyki PAN,Instytut Ogrodnictwa, IUNG PIB, „BIO-FOOD ROZTOCZE” Sp. z o.o.
Kierownik projektu z IO: dr hab. L. Sas-Paszt, prof. IO
Okres realizacji: 01.07.2018 –30.06.2021
Nr umowy: BIOSTRATEG3/344433//16/NCBR/2018

Opis:
Ogólnym celem EcoFruits jest opracowanie nowych rozwiązań biotechnologicznych w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców, zapewniających ochronę bioróżnorodności i zrównoważony rozwój przestrzeni produkcyjnej. Aby osiągnąć ten cel projekt obejmuje następujące cele szczegółowe: 1) opracowanie szybkich i czułych metod detekcji kluczowych patogenów grzybowych (Botrytis cinerea, Verticillium sp., Phytophtora sp., Colletotrichum acutatum) w ekologicznej uprawie owoców miękkich; 2) opracowanie nowych bioproduktów zapewniających ochronę bioróżnorodności przy jednoczesnym kontrolowaniu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich; 3) określenie skuteczności opracowanych bioproduktów w warunkach laboratoryjnych, fitotronowych i polowych oraz w kontrolowaniu kluczowych patogenów grzybowych, biorąc pod uwagę jakość gleby i owoców; 4) określenie naturalnej bioróżnorodności grzybów glebowych, bezpiecznej dla ekologicznych upraw owoców miękkich, 5) wybór biologicznego wskaźnika, obejmującego bioróżnorodność mikroorganizmów glebowych, będącego mikrobiologicznym markerem zdrowotności ekosystemów glebowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich; 6) przygotowanie do wdrożenia opracowanych metod detekcji patogenów grzybowych oraz bioproduktów dla ekologicznej produkcji owoców.

 

 

 

 

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >