Projekty finansowane przez NCBiR

   Projekty badawcze krajowe finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)  

 1. Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich
  EcoFruits
  Nazwa programu: BIOSTRATEG3
  Numer projektu: BIOSTRATEG3/344433/NCBR/2017
  Wykonawca: Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Ogrodnictwa, IUNG PIB w Puławach, „BIO-FOOD ROZTOCZE” Sp. z o.o., BIO SWISS GEN Sp. z o.o.
  Kierownik projektu w IO: dr hab. Lidia Sas Paszt
  Okres realizacji: 01.07.2018 – 30.06.2021

 2. Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie
  BIO FERTIL
  Nazwa programu: BIOSTRATEG3
  Numer projektu: BIOSTRATEG3/347464/NCBR/2017
  Wykonawca: Instytut Ogrodnictwa, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe Puławy SA
  Koordynator Projektu: dr hab. Lidia Sas Paszt, prof. IO
  Okres realizacji: 01.02.2018 – 31.01.2021

 3. Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami
  BioSafeFood
  Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  Numer projektu: POIR.04.01.02-00.0100/17-00
  Wykonawca: Instytut Ogrodnictwa, Instytut Przemysłu Organicznego w Pszczynie, Intermag Sp. z o.o.
  Koordynator Projektu: prof. dr hab. Piotr Sobiczewski
  Kierownik B+R: dr hab. Joanna Puławska
  Okres realizacji: 01.07.2018 – 30.06.2021

 4. Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych
  BIOKONWERSJA
  Nazwa programu: BIOSTRATEG2
  Numer projektu: BIOSTRATEG2/296369/5/NCBiR/2016
  Wykonawca: Politechnika Łódzka, Instytut Ogrodnictwa, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, EKSPERT-SITR, Krajowa Spółka Cukrowa
  Kierownik projektu w IO: prof. dr hab. Mieczysław Grzesik
  Okres realizacji: 01.04.2016 – 31.03.2019

 5. Opracowanie inteligentnej i innowacyjnej metody oceny fizjologicznego stanu roślin z wykorzystaniem obrazowania multispektralnego w zrównoważonej produkcji roślinnej
  IMAGEAGRO
  Nazwa programu: Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo - BIOSTRATEG
  Numer projektu: 298549
  Wykonawcy: Active Text Sp. z o.o., Fundacja Gospodarka i Przedsiębiorczość, Instytut Ogrodnictwa
  Koordynator Projektu: Grzegorz Kunstman
  Kierownik projektu z IO: dr Jacek Nowak


Projekty Zrealizowane 


 

 1. Integrowane nawadnianie szkółek roślin ozdobnych (2015-2017)
  IRRINURS
  Nazwa programu: Program Badań Stosowanych (PBS) ścieżka A
  Numer projektu: 245695
  Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa, Sensor Tech Sp. Z o.o. S.K.A
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Waldemar Treder

 2. Opracowanie technologii uprawy i zbioru mechanicznego owoców deserowych: śliw, wiśni i czereśni (2013-2016)
  ZPOD
  Nazwa programu: Program Badań Stosowanych (PBS) ścieżka A
  Numer projektu: 209943
  Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa
  Koordynator projektu: dr J. Rabcewicz

 3. Autonomiczny układ do mechanicznego zapylania roślin (2012-2015)
  Nazwa programu: Lider
  Numer projektu: 143/L-3/11
  Wykonawcy: Politechnika Warszawska, Instytut Ogrodnictwa
  Kierownik projektu: dr R. Dalewski
  Wykonawca projektu z IO: mgr M. Borański

 4. Kompleksowe rozwiązania technologii chłodniczej składowania warzyw (2012-2015)
  HORTCOOL

  Nazwa programu: Program Badań Stosowanych (PBS) ścieżka A
  Numer projektu: 180708
  Wykonawcy: Politechnika Białostocka, Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. Roberta Szewalskiego, Instytut Ogrodnictwa, REMSTAD - Piotr Pochwatka Andrzej Szczesniak Sp. J.
  Koordynator projektu: dr hab. Dariusz Butrymowicz
  Kierownik projektu z IO: prof. dr hab. Franciszek Adamicki

 5. Wykorzystanie ultradźwięków do wspomagania procesów suszenia materiałów biologicznych szczególnie wraźliwych na termiczne warunki suszenia (2012-2015)
  BIOSUSZ

  Nazwa programu: Program Badań Stosowanych (PBS) ścieżka A
  Numer projektu: 180990
  Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, PROMIS-TECH sp. z o.o., CELIKO sp z o.o.
  Koordynator projektu: dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO

 6. Innowacyjne produkty mleczne w profilaktyce i łagodzeniu skutków cukrzycy typu II (2013-2015)
  MLEKPLUS

  Nazwa programu: Program Badań Stosowanych (PBS) ścieżka B
  Numer projektu: 180986
  Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego
  Koordynator projektu: prof. dr hab. Lech Michalczuk

 7. Opracowanie innowacyjnego samojezdnego kombajnu do zbioru owoców z krzewów jagodowych (2013-2016)
  RIBES

  Nazwa programu: INNOTECH In-TECH
  Numer projektu: 182487
  Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa, Jagoda JPS s.c.
  Koordynator projektu: dr Jacek Rabcewicz

 8. Odporność przędziorka chmielowca Tetranychus urticae (Koch) na METI acarycydy – ocena stanu zagrożenia sadów jabłoniowych w Polsce przy pomocy metod klasycznych oraz wybranych metod molekularnych i biochemicznych (2010-2013)
  Umowa nr 1004/R/P01/2010/10
  Koordynator projektu: prof. dr hab. Małgorzata Korbin

 9. Badania nad odpornością owocówki jabłkóweczki (Cydia pomonella) na pestycydy, analizowane na wybranych populacjach w Polsce (2009-2012)
  Koordynator projektu: prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak

 10. Opracowanie elektrochemicznych immunosensorów i genosensorów do wykrywania wirusów ospowatości śliwy (PPV) i nekrotycznej pierścieniowej plamistości drzew pestkowych (Prunus necrotic ring spot virus PNRSV) w materiale roślinnym (2009-2012)
  Koordynator projektu: prof. dr hab. Lech Michalczuk

 11. Wykorzystanie technologii wyprowadzania podwojonych haploidów marchwi z zastosowaniem androgenezy in vitro do hodowli mieszańców F1 i jej optymalizacja (2009-2012)
  Koordynator projektu: prof. dr hab. Krystyna Górecka

 12. Opracowanie technologii produkcji elitarnego materiału rozmnożeniowego i wytwarzania polskich genotypów ozdobnych roślin cebulowych i kłączowych wolnych od wirusów i fitoplazm przy zastosowaniu metod in vitro (2009-2012)
  Koordynator projektu: dr inż. Dariusz Sochacki

 13. Sterylizowane radiacyjnie podłoża do produkcji roślinnej inokulowane wybranymi mikro-organizmami (2009-2012)
  Koordynator projektu: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
  Podwykonawca w IO: prof. dr hab. Leszek B. Orlikowski

 14. Wykorzystanie dzikiej pszczoły samotnicy – murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) do zapylania towarowych plantacji roślin ogrodniczych oraz plantacji nasiennych warzyw w uprawach polowych i pod osłonami w Polsce (2009-2012)
  Koordynator projektu: dr Dariusz TeperINSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >