Program Life+

ZREALIZOWANE
 Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego "BIOREWIT"/New soil improvement products for reducing the pollution of soils and waters and revitalizing the soil system „BIOREWIT”/ LIFE10 ENV/PL/661 (2012-2015)
Nr decyzji:
Koordynator: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski
www.biorewit.inhort.pl

 

 

Zrównoważone stosowanie fumigantów w ochronie upraw ogrodniczych "SustUse” LIFE+2007-2013 (2010-2013)
Nr decyzji: LIFE08ENV/JT/000432
Koordynator: prof. dr hab. Piotr Sobiczewski
  Projekt dofinansowany przez MNiSW – SPB
Zrównoważone stosowanie fumigantów w ochronie upraw ogrodniczych
(2010-2012)

Kierownik: prof. dr hab. Piotr Sobiczewski
Nr decyzji: 1529/LIFE+2007-2013/2010/7