Program Life+

ZREALIZOWANE
 Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego "BIOREWIT"/New soil improvement products for reducing the pollution of soils and waters and revitalizing the soil system „BIOREWIT”/ LIFE10 ENV/PL/661 (2012-2015)
Nr decyzji:
Koordynator: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski
www.biorewit.inhort.pl

 

 

Zrównoważone stosowanie fumigantów w ochronie upraw ogrodniczych "SustUse” LIFE+2007-2013 (2010-2013)
Nr decyzji: LIFE08ENV/JT/000432
Koordynator: prof. dr hab. Piotr Sobiczewski
  Projekt dofinansowany przez MNiSW – SPB
Zrównoważone stosowanie fumigantów w ochronie upraw ogrodniczych
(2010-2012)

Kierownik: prof. dr hab. Piotr Sobiczewski
Nr decyzji: 1529/LIFE+2007-2013/2010/7

 

 

 

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >