Horyzont 2020

PROGRAM UE Horyzont 2020

Akronim projektu: GoodBerry
Tytuł: Improving the stability of high-quality traits of berry in different environments and cultivation systems for the benefit of European farmers and consumers
(„Poprawa stabilności cech wysokiej jakości owoców jagodowych w różnych środowiskach i systemach uprawy dla korzyści europejskich producentów i konsumentów”)
Czas trwania: 1 marca 2016 – 29 lutego 2020 (48 miesięcy)

 
Projekty zrealizowane

Akronim projektu: Fertinnowa
Tytuł: Transfer innowacyjnych technik dla zrównoważonego wykorzystania wody w fertygowanych uprawach roślin. Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops. “Fertinnowa” Horyzont 2020