Fertinnowa

Transfer innowacyjnych technik dla zrównoważonego wykorzystania wody w fertygowanych uprawach roślin. Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops. “Fertinnowa” Horyzont 2020

Głównym celem sieci tematycznej FERTINNOWA jest stworzenie bazy wiedzy nt. innowacyjnych technologii i praktyk dotyczących fertygacji upraw ogrodniczych. Celem projektu jest również zbudowanie platformy wymiany wiedzy do oceny istniejących i nowych technologii (potencjał innowacji, synergia, luki, bariery) dla upraw fertygowanych i zapewnienia szerokiego rozpowszechnienia wśród wszystkich zainteresowanych stron z najbardziej obiecujących technologii i najlepszych praktyk. W zakres działania projektu wchodzą również zagadnienia oszczędnego wykorzystywania źródeł wody oraz ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez wody drenarskie w rejonach intensywnej produkcji ogrodniczej.

 

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >