Metodyki szkółkarskie do Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów (+PPV) - Czereśnia i wiśnia oraz gatunki używane jako ich podkładki

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów (+PPV) i wiroidów - Brzoskwinia i gatunki używane jako jej podkładki

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów (+PPV) - Morela i gatunki używane jako jej podkładki

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów (+PPV) - Śliwa domowa, Śliwa japońska i gatunki używane jako ich podkładki

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność bakterii Erwinia amylovora - Jabłoń

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność grzyba Colletotrichum acutatum

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego i wody do badań laboratoryjnych na obecność Phytophthora cactorum

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów - Czereśnia, Wiśnia oraz gatunki używane jako ich podkładki 

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów - Grusza, Jabłoń i Pigwa

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wiroidów - Grusza, Jabłoń i Pigwa

Metodyka pobierania próbek glebowych na obecność długaczy (Longidorus spp.) i sztylaków (Xiphinema spp.)

Metodyka pobierania prób na obecność tarcznika morwowca (Pseudaulacaspis pentagona) z plantacji matecznych Prunus, Juglans i Ribes.

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów - Truskawka

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów - Porzeczka czarna, porzeczka czerwona i agrest

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów - Borówka wysoka i Żurawina

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów - Malina, Jeżyna – i inne gatunki Rubus ssp.

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów - Leszczyna

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów - Orzech włoski

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm - Borówka wysoka i Żurawina

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm - Truskawka

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm - Malina, Jeżyna i inne gatunki Rubus

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm - Leszczyna

Parametry reakcji RT-PCR do metodyk szk