Metodyki szkółkarskie do Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów - Grusza i Pigwa

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wiroidów - Grusza i Pigwa

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów - Śliwa domowa, Śliwa japońska i gatunki używane jako ich podkładki

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów i wiroidów - Brzoskwinia i gatunki używane jako jej podkładki

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów - Morela i gatunki używane jako jej podkładki

Metodyka pobierania próbek glebowych na obecność długaczy (Longidorus spp.) i sztylaków (Xiphinema spp.)

Metodyka pobierania prób na obecność tarcznika morwowca (Pseudaulacaspis pentagona) z plantacji matecznych Prunus, Juglans i Ribes.

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów - Truskawka

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów - Porzeczka czarna, porzeczka czerwona i agrest

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów - Borówka wysoka i Żurawina

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów - Malina, Jeżyna – i inne gatunki Rubus ssp.

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów - Leszczyna

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów - Orzech włoski

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm - Borówka wysoka i Żurawina

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm - Truskawka

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm - Malina, Jeżyna i inne gatunki Rubus

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm - Leszczyna

Parametry reakcji RT-PCR do metodyk szk

 

 

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >