Materiały prasowe IO-PIB

Nowe odmiany i patenty

‘#Grandarosa’ od kilku lat popularna w uprawie

Jabłka z purpurowoczerwonym rumieńcem – ‘Ligol Red’

Nowa świdośliwa ‘Amela’ dostępna dla szkółkarzy i plantatorów

#Poranek – nowa malina deserowa

Morela o atrakcyjnych owocach do krajowych sadów

Najnowsze odmiany kapusty hodowli Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach

Ares F1: nowy ogórek „3 w 1”

Wiśnie ‘Granda’ i ‘Ekowis’ – nowości hodowli Instytutu Ogrodnictwa – PIB

Wiśnie deserowe o bezbarwnym soku? Tak!

Nowe odmiany pomidora już są!


Współpraca i projekty

Ograniczyć marnotrawienie żywności

Poprawić jakość, zwiększyć konsumpcję

Innowacyjne bionawozy już wkrótce!

Ulepszone technologie bioinokulacji i ściółkowania żywymi roślinami dla integrowanych upraw ogrodniczych. Projekt BioHortiTech.


Sukcesy pracowników Instytutu

Wyróżnienie za wdrażanie postępu w rolnictwie!

Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń

Bioprodukty mikrobiologiczne poprawiają żyzność gleby i jakość produktów ogrodniczych

Instytut Ogrodnictwa – Państwowym Instytutem Badawczym

Hodowcy odmiany ‘Ligol Red’ uhonorowani przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

HortiOchrona - internetowy system wspierający integrowaną ochronę roślin ogrodniczych przed agrofagami

Dorobek publikacyjny nagrodzony przez Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne

Mgr Aleksandra Splitt laureatką COLOSS Award for excellence 2021

Uroczyste wręczenie dyplomów doktorskich oraz nagród i wyróżnień dla pracowników Instytutu Ogrodnictwa – PIB


Pozostałe aktualności

Analizy niezbędne do prawidłowego określenia potrzeb nawozowych

Szkodniki w glebie: pędraki. Tylko łączenie metod przynosi efekty w zwalczaniu

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 marca 2021 roku, w wieku 74 lat zmarł Śp. Prof. dr hab. Edward Żurawicz

Jabłka o czerwonym miąższu ‘Trinity’: idealne do przetwórstwa!

Od nowego roku wróciły tematy pszczelarskie!

Przetwórstwo owoców i warzyw w jednym obiekcie

Hodowla i ochrona prawna odmian

Szkolenia „Integrowana Ochrona Roślin”

W Skierniewicach dobiega końca budowa Regionalnego Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej (RCBO)

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYCOFANIA FUNGICYDÓW ZAWIERAJĄCYCH mankozeb

Mikroorganizmy ograniczające rozwój chorób odglebowych w uprawie pomidora

Jest szansa na fasolę odporną na choroby i tolerancyjną wobec suszy?

Wiedza na temat środków ochrony roślin w jednym miejscu

Uroczyste odsłonięcie pomnika prof. Eberharda Makosza w Belsku Dużym

Na straży bioróżnorodności

Kolejne fungicydy wycofane!

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Ogrodnictwa - PIB brali udział w Pielgrzymce Polskich Ogrodników na Jasną Górę

Krajowe Dni Pola Minikowo 2021

Bionawozy szansą na poprawę jakości plonów i żyzności gleby

CHRZEST NOWEJ RÓŻY ‘Księżna Helena Radziwiłłowa’

Zmiany klimatu a aktywność mikroorganizmów w uprawach roślin

Plonowanie i jakość owoców polskich odmian porzeczki czarnej

Pożyteczne mikroorganizmy – grzyby Serendipita indica i Trichoderma spp. − stymulacja wzrostu i ochrona biologiczna przez chorobami młodych roślin rozmnażanych z siewu oraz wegetatywnie metodą in vitro

Czas na biotechnologię u papryki!

Naruszenie prawa grozi karą

Rada naukowa w nowym składzie

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >