Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności

Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności zajmuje się badaniami naukowymi oraz prowadzi działalność usługową na rzecz producentów i przetwórców żywności, jednostek certyfikujących, urzędów państwowych i osób indywidualnych w zakresie analiz pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego, produktach rolnych, w tym paszach, w wodzie i glebie.
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności spełnia od 03.08.2006 roku wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 757 dostępnym na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: http://www.pca.gov.pl

Gwarancją wysokiej jakości i wiarygodności wykonywanych badań jest wykwalifikowany i kompetentny personel, wysokiej klasy aparatura pomiarowa (m. in. GC-MS/MS i LC-MS/MS), wdrożony system zarządzania oraz zwalidowane metody analityczne. Stosowane metody analityczne są systematycznie potwierdzane w międzynarodowych badaniach biegłości, między innymi w:

 

  • EUPT FV – organizowanych przez EU Reference Laboratory for Pesticide Residues in Fruit & Vegetables – University of Almeria, Spain;
  • EUPT SRM -  organizowanych przez EU Reference Laboratory for Single Residue Methods (EURL-SRM) - CVUA Stuttgart, Department of Residues and Contaminants, Schaflandstr. 3/2, DE-70736 Fellbach;
  • EUPT–CF -  organizowanych przez EURL Cereals and Feedingstuff, National Food Institute Department of Food Chemistry Technical University of Denmark;
  • FAPAS Proficiency Test (fruit & vegetable)  - organizowanych przez Food and Environment Research Agency, Sand Hutton, York, UK.
  • FAPAS LEAP Scheme Potable Water Chemistry Proficiency Test organizowanych przez Food and Environment Research Agency, Sand Hutton, York, United Kingdom.
  • TestQual  – organizowanych przez Proficiency Test Residue Pesticide Service, Almeria University,Spain.
  • KOLAS (Korea Laboratory Accreditation Scheme), Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS), South Korea.
  • Sigma-Aldrich PT Pesticides in soil, Proficiency Test

Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności od 9 październiku 2008 roku posiada również certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej OECD (Statement of GLP Compliance) w zakresie: badania pozostałości (część analityczna) wydany przez Biuro do Spraw Substancji Chemicznych. Certyfikat został nadany na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, Nr 63, poz. 322 z późn. zm.). Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności jako certyfikowana jednostka badawcza jest uprawniony do przeprowadzania wymaganych prawem badań analitycznych pozostałości środków ochrony roślin, służących m.in. celom rejestracyjnym preparatów chemicznych.

 

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >