Kapituła Nagrody Naukowej im. Prof. Szczepana A. Pieniążka

Regulamin przyznawania Nagrody Naukowej im. Prof. Szczepana A. Pieniążka
Zasady funkcjonowania Kapituły Nagrody Naukowej im. Prof. Szczepana A. Pieniążka
Skład osobowy Kapituły Nagrody Naukowej im. Prof. Szczepana A. Pieniążka
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 2014-2015
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 2016-2017
Laureaci Nagrody Naukowej im. Prof. Szczepana A. Pieniążka