Projekt Badawczy HortiEnergia

 

Projekt Badawczy: 
Opracowanie innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych

Akronim: HortiEnergia

Projekt badawczy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1.

Umowa nr WND-POIG.01.03.01-10-115/09

Celem projektu jest wykorzystanie nadwyżki energii w produkcyjnych tunelach foliowych poprzez opracowanie technologii jej magazynowania w akumulatorach kamiennym i wodnym.

Uzyskane wyniki badań będą podstawą do opracowania wytycznych konstrukcyjno-eksploatacyjnych dla wytwórców wyposażenia obiektów ogrodniczych oraz dla producentów upraw pod osłonami.

 


Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie zostały uhonorowane tytułem EuroSymbol 2013 w kategorii Innowacja za realizację projektu „HortiEnergia”.
Akumulator ciepła o złożu kamiennym oraz sposób jego zastosowania w produkcyjnych tunelach foliowych opracowane w ramach projektu „HortiEnergia” przez konsorcjum Instytutu Ogrodnictwa i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zdobyły srebrne medale na 65. Międzynarodowych Targach „Pomysły - Wynalazki - Nowe Produkty” iENA w Norymberdze oraz 62. Światowej Wystawie Wynalazków, Badań i Nowych Technologii INNOVA w Brukseli

W dniach 20 stycznia 2015 r. w Grudziądzu, 22 stycznia 2015 r. w Opatówku koło Kalisza oraz 19 lutego 2015 r. w Warszawie (podczas V Targów Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015) odbędą się seminaria pod wspólnym tytułem "Magazynowanie nadwyżek ciepła w uprawach pod osłonami", w trakcie których zostaną zaprezentowane najważniejsze wyniki projektu HortiEnergia.