EkoTechProdukt

Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych

Akronim:     EkoTechProdukt

Wartość całkowita projektu: 22.738.111,88

Projekt badawczy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1.

Okres trwania projektu: 02.03.2009 - 31.08.2015

Kontrakt nr UDA-POIG.01.03.01-10-109/08-00

Celem projektu jest poprawienie efektywności ekologicznej produkcji owoców i materiału szkółkarskiego trzech najważniejszych, pod względem gospodarczym, w Polsce gatunków roślin sadowniczych (jabłoń, wiśnia i truskawka).

Obejmuje on następujące zadania:

  1. Rozwój innowacyjnych środków produkcji dla ekologicznej produkcji owoców i materiału szkółkarskiego poprzez opracowanie inokulów mikoryzowych i bakteryjnych (naturalne symbionty mikroorganizmów), biostymulatorów dolistnych i doglebowych wzbogaconych mikrobiologicznie, kompostów wzbogaconego mikrobiologicznie, substancji ochronnych wzbogaconych mikrobiologicznie.

  2. Rozwój ekologicznych technologii produkcji w szkółkach.

  3. Ulepszenie ekologicznych technologii produkcji w sadach i na plantacjach truskawki.

  4. Opracowanie nowych maszyn i urządzeń technicznych służących do aplikacji ekologicznych środków produkcji. 

  5. Ocena efektywności działania innowacyjnych środków produkcji i zastosowanych technologii na jakość i trwałość przechowalniczą owoców oraz pro-zdrowotne właściwości owoców.

  6. Ocena prozdrowotnych właściwości spożywanych owoców u wybranej grupy konsumentów, na podstawie wybranych markerów lub parametrów fizjologicznych.

  7. Ekonomiczna ocena zastosowania w praktyce opracowanych technologii i biopreparatów

Ponadto, planuje się stworzenie banku symbiotycznych, pożytecznych mikroorganizmów glebowych tzw. SYMBIO BANK, kolekcji symbiotycznych grzybów mikoryzowych i bakterii, naturalnie zasiedlających korzenie roślin sadowniczych.

Upowszechnianie i wdrożenie opracowanych technologii do praktyki sadowniczej zapewni trwałość wyników projektu oraz wpływ rezultatów projektu na dalszy rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce.
Projekt realizowany jest przez konsorcjum składające się z dwóch partnerów: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach (IO) i Uniwersytet Medyczny w Łodzi (UM).
W projekcie uczestniczą także podwykonawcy: Instytut Ochrony Roślin (IOR) w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski (UW), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), Politechnika Koszalińska (PK).

 

Upowszechnianie uzyskanych wyników badań i wdrażanie opracowanych technologii realizowane będzie z udziałem wykonawców projektu, Krajowego Centrum Rolnictwa Ekologicznego w Radomiu oraz innych Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

      

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >

MAPA DOJAZDU