Ogólnopolska Konferencja „Innowacyjne technologie dla polskiego ogrodnictwa”


Ogólnopolska Konferencja „Innowacyjne technologie dla polskiego ogrodnictwa” zorganizowana przez Instytut Ogrodnictwa w Centralnej Bibliotece Rolniczej (CBR) w Warszawie, odbyła się 23 kwietnia 2015 r. Była to pierwsza z cyklu konferencji upowszechnieniowo-wdrożeniowych, jakie zorganizują w tym roku wszystkie instytuty podległe resortowi rolnictwa, aby przybliżyć swoje osiągnięcia szerszej publiczności.

Konferencję, która zgromadziła ponad 200 uczestników otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki oraz Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – prof. dr hab. Franciszek Adamicki. W otwarciu uczestniczyła także podsekretarz stanu w MRiRW Zofia Szalczyk – inicjatorka cyklu konferencji w CBR.

Podczas Konferencji zaprezentowano 9 wiodących referatów oraz 32 postery dotyczące najnowszych osiągnięć Instytutu Ogrodnictwa z zakresu sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych i pszczelnictwa. W wydrukowanych materiałach konferencyjnych znalazły się streszczenia prelekcji i posterów, 9 innych doniesień oraz 38 ofert wdrożeniowych z ostatnich 2 lat.

Konferencji „Innowacyjne technologie dla polskiego ogrodnictwa” towarzyszyła także wspólna konferencja prasowa Ministra Marka Sawickiego oraz Dyrektora Instytutu – Franciszka Adamickiego. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówił m. in. o roli owadów zapylających w produkcji sadowniczej, znaczeniu zasobów genetycznych roślin dla zachowania ważnych gospodarczo cech, ekologicznych metodach produkcji owoców i warzyw oraz dużym znaczeniu Instytutu Ogrodnictwa dla rozwoju sektora ogrodniczego w Polsce. Dyrektor Adamicki wskazał na kilka najważniejszych osiągnięć Instytutu w ostatnich latach, takich jak wyhodowanie nowej odmiany porzeczki czarnej ‘Polares’ odpornej na wielkopąkowca porzeczkowego, czy opracowanie kombajnu do zbioru owoców wiśni i śliwy. W konferencji prasowej uczestniczył także Mirosław Maliszewski – Poseł na Sejm RP i Prezes Związku Sadowników RP, który podkreślał ogromną rolę jaką odegrał Instytut Ogrodnictwa dla rozwoju polskiego sadownictwa.


Informacja na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Program


Materiały konferencyjne (PDF)